Reklamasjon fra A til Å

Klage boligkjøpHvordan klage på feil eller mangel ved et boligkjøp? Her får du mal og eksempel på en klage. En reklamasjon (klage) på kjøp av fast eiendom må skje senest 5 år etter at du tok over boligen/ eiendommen. Kjøperen taper retten til reklamasjon dersom han ikke innen rimelig tid (ca 2 mnd), gir beskjed til selgeren om at det er en mangel og hvilken mangel det er.

Reklamasjon / klage

Kjøperen må klage så snart som mulig, eller når han oppdager en mangel. Gjør han ikke det, kan han tape rettigheter. Siste mulighet til å klage er fem år etter at kjøperen har overtatt eiendommen. Reklamasjonen bør være skriftlig, og kjøperen bør ta en kopi før han sender reklamasjonen til selgeren. Dersom kjøperen ønsker å heve kjøpet, bør dette uttrykkelig fremgå av reklamasjonen. Spør oss om dette.

MAL FOR REKLAMASJON:

Til

Fra

Reklamasjon ved kjøp av fast eiendom

Jeg viser til avtale om kjøp av bolig datert …/…,……Boligen har feil og mangler.

Følgende feil og mangler er oppdaget:

.........................................................................................................

Jeg ber om at selger retter manglene straks og senest innen to uker fra dags dato. Skulle det være spørsmål, vennligst ta kontakt på min E-POST:

 

Dato: …/…,……

 

____________________

SIGNATUR

 

Eller bruk Forbrukerrådets mal

 

Send også reklamasjon direkte til eierskifteforsikring

Mange boligselgere tegner eierskifteforsikring i Protector, Am Trust eller Norwegian Claims Link. En eierskifteforsikring er selgers forsikring og den dekker det ansvaret selgeren måtte ha overfor kjøper etter avhendingsloven. Kjøperen må derfor alltid reklamere til selgeren, men bør også sende en kopi av reklamasjonen direkte til forsikringsselskapet som eierskifteforsikringen er tegnet i. Hvis selger har tegnet eierskifteforsikring, kan kjøperen ha et direkte krav overfor forsikringsselskapet hvis forsikringen dekker den mangelen kjøperen reklamerer på.

Lurer du på noe om dette? Spør oss gratis.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut