Manglende opplysninger fra selger

Manglende opplysninger fra selgerHar du fått manglende opplysninger fra selger? Manglende opplysninger reguleres av avhendingsloven § 3-7. Dette omfatter de tilfeller der selger ikke har opplyst om forhold som kjøper burde fått vite. Ofte er dette da negative opplysninger om ufordelaktige forhold ved boligen.

Boligen har en mangel dersom kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selgeren ”kjente eller måtte kjenne til”.


Du kan derfor få erstatning / prisavslag fra selger hvis han har unnlatt å gi opplysninger om negative forhold ved eiendommen som kjøper har rimelig grunn til å få, som selger måtte kjenne til, og som kjøper ikke på forhånd kunne oppdaget selv.


Har selger gitt feil opplysninger, så kan det være lettere å få erstatning enn dersom han bare har gitt manglende opplysninger. Bevisvurderingen etter den mer objektive regel om uriktige opplysninger i avhedningsloven § 3-8, blir derfor vanligvis noe enklere, ettersom man slipper å ta stilling til hva selger visste og ikke visste.

 
Spør oss gjerne om din sak gratis.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut