Heving av boligkjøp

Heving av boligkjøpÅ få hevet et boligkjøp er vanligvis svært vanskelig. Heving kan kun skje når mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd. Det er lettere å få gjennomslag for retting av feil og mangler, prisavslag eller erstatning.

Å heve et kjøp betyr at kjøperen leverer tilbake eiendommen mot at han får pengene sine tilbake. I tillegg kan kjøper kreve erstattet et eventuelt tap han har lidt ved handelen. Hvis det ikke er samsvar mellom det som skulle leveres, og det som faktisk er levert, og mangelen kan karakteriseres som et vesentlig avtalebrudd, åpner avhendingsloven for at kjøpet kan heves. Et vesentlig avtalebrudd innebærer mer enn at det foreligger en vesentlig mangel. 

Vanskelig å få medhold - lettere å få prisavslag 

Skal man få medhold i et mangelskrav, må opplysninger om boligen være holdt tilbake, eller det må være gitt uriktige opplysninger, og de manglende eller uriktige opplysningene må ha virket inn på avtalen. Et baderom som lekker kan være i vesentlig dårligere stand enn forventet. Det kan medføre at det foreligger en vesentlig mangel, som kan gi krav på for eksempel prisavslag. Det medfører ikke nødvendigvis at det er et vesentlig avtalebrudd som gir grunnlag for heving. Det skal som oftest mer til.

Protector forsikring, som ofte representerer selgeren, vil ofte hevde at kjøper har bevisbyrden for at det reklamerte forholdet representerer en mangel etter avhendingslovens. Det innebærer at forholdets årsak, omfang og eventuelle utbedringskostnader må dokumenteres av kjøper.

Vær rask

Etter loven kan man reklamere på mangler man oppdager de fem første årene etter overtagelse, men det er viktig å huske at mangler må reklameres med en gang de oppdages. Du kan rett og slett ikke vente, og presentere en liste for selger med forhold du har oppdaget de fire første årene. Oppdager du et forhold du mener er en mangel, må du gi selgeren skriftlig beskjed om dette så fort som mulig, hvis ikke mister du kravet ditt. Hvis forholdet er så ille at du vil heve kjøpet, må du si i fra til selger om dette innen rimelig tid, innen cirka 2 måneder

Mener man at det er en alvorlig mangel ved boligen, trenger man advokatbistand. Det gjelder alle avhendingssaker, men spesielt ved heving. Spør BoligAdvokat om dette. Reglene er kompliserte. Som regel dreier det seg om svært mange penger, og derfor har hevingssaker lett for å havne i rettsapparatet. Hvis det foreligger grunn til heving, skal kjøper ikke bære noen utgifter.

Heving innebærer at man får tilbake kjøpesummen

Velger man å gå for prisavslag og kanskje også erstatning, kan man bli boende med de ulempene som følger. Velger man å heve kjøpet, kan man snu ryggen til alt. Selvfølgelig vil det innebære mye bry og tap av tid, men man skal ikke lide noe økonomisk tap.

Lurer du på om du skal kreve heving eller prisavslag. Vi gir deg råd. Spør oss.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut