Fakta om erstatning ved boligkjøp

Fakta om erstatning ved boligkjøpRundt 20 prosent av dem som kjøper bolig i Oslo har behov for advokathjelp på grunn av mangler ved boligen. Det er flest klager på eneboliger (35 %), og færrest klager på borettslagsleiligheter (15 %). Hva kan du kreve i erstatning? Få gode råd ved boligkjøp her.

  • Du har mulighet til å klage i inntil fem år etter boligkjøpet.
  • Vann- og fuktskader på bad er mest vanlig. Også problemer med det elektriske anlegget og arealavvik forekommer ofte.
  • Kostnaden for å utbedre skadene varierer fra 5.000 kroner til 4-5 millioner.
  • Rundt 20 prosent av klagene ender opp med tilbud om prisavslag. Dette ligger i snitt på cirka 100 000 kroner.


Gode råd ved boligkjøp

1. Bruk tid. Hastverk er lastverk.
2. Krev at selger fremlegger en grundig teknisk tilstandsrapport. Verdi- og lånetakst er ikke nok.
3. Hvis selger eller megler kommer med muntlige uttalelser om boligen, be om å få en skriftlig bekreftelse.
4. Hvis du oppdager feil eller mangler etter kjøpet, reklamer så snart som mulig, helst skriftlig. Sendt klagen rekommandert eller pr. e-post, slik at du har dokumentasjon.
5. Hvis det dukker opp opplysninger mellom selgers aksept av budet og overtagelse, kan du kreve at de skal tas inn skriftlig i protokollen. Du kan også kreve at selger bekoster utbedring. Eventuelt kan du holde tilbake en del av kjøpesummen. Undertegner du uten forbehold, kan du bli beskyldt for å akseptere.

Spør oss i BoligAdvokat om erstatning og boligkjøp.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut