Eierskifteforsikring: Bra for selger, vanskeligere for kjøper

Eierskifteforsikring - bra eller dårlig?Eierskifteforsikringer skal sikre boligselger mot de økonomiske krav som kan oppstå etter at boligen er solgt. Men for deg som kjøper, kan det være en ulempe.

Eierskifteforsikring skal enkelt sagt dekke selgerens økonomiske ansvar ved feil og mangler, slik at eierskifteforsikringen står for en utbetaling til kjøper ved skade.

Etter at avhendingsloven ble innført i 1993, har antallet rettssaker etter kjøp av fast eiendom økt merkbart. Et interessant poeng, er at loven i seg selv ikke innebar noen særlig endring i forhold til det som gjaldt tidligere. En av årsakene til økningen kan være at avhendingsloven har gjort det lettere å finne fram til partenes plikter og rettigheter enn før.

Jo flere boligrettssaker vi hører om, jo større behov for å forsikre seg ved boligsalget. Løsningen har ofte blitt å tegne eierskifteforsikring.

Bra for selgere

For deg som skal selge boligen din er en eierskifteforsikring et godt alternativ. Kort fortalt kan kjøperen ha rett til å få utbedret feil og mangler, eller få prisavslag, i fem år etter overtagelsen av boligen.

Selv om du ikke kjente til manglene på salgstidspunktet, kan du faktisk oppleve at kjøperen holder deg ansvarlig for "skjulte" feil og mangler.

En skjult mangel er en relevant mangel som foreligger ved overdragelsen av boligen, men som først blir kjent for kjøperen på et senere tidspunkt.

Som selger kan du her bli holdt ansvarlig for mangelens "endelige" omfang. Det gjør at selv en  liten mangel kan få store konsekvenser for deg som selger. For eksempel en liten feil i el-anlegget kan bli ansett for en mangel, med den følge at selgeren også vil hefte for å bytte ut hele anlegget.

Ikke bra for deg som kjøper

Eierskifteforsikringene er utformet av forsikringsselskapene. Det innebærer at de har en tendens til å favorisere selger (og dermed også forsikringsselskapene) på kjøpers bekostning.

Nesten alle eierskifteforsikringene som inngås har "som den er" klausul. Det kan det gi inntrykk av at selgeren har en langt sterkere posisjon enn han etter avhendingsloven faktisk har. Dette kan i verste fall slå svært ugunstig ut for de kjøpere som ikke har god nok oversikt over sine rettigheter. Det nemlig forsikringsselskapet som blir din motpart.

De holder seg naturlig nok strengt til avtalens innhold, en avtale de selv har laget, og sin egen praksis.

Hvis forsikringsselskapet avslår ditt krav, vil det ofte være umulig å forhandle seg til en minnelig ordning, eller stå hardt på dine rettigheter.

Da står du ofte igjen med å bruke din innbo eller hjemforsikring til rettshjelpsdekning og hyre en egen advokat som din forsikring betaler.

Spør oss gjerne om eierskifiteforsikring.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut