Ti råd ved skjulte feil og mangler

Ti råd ved skulte feil og manglerTi råd når du har kjøpt bolig og skal klage eller reklamere.

1. Gjennomgå informasjon fra selgeren grundig. Salgsoppgaven og taksten er de viktigste dokumentene, i tillegg til reguleringsplan, vedtekter og husordensregler fra borettslag eller andre. Skriv ned en klage i brev til selger (skriftlig reklamasjon/klage).

2. Ta bilder av det som er feil eller det du mener mangler. Slik kan du dokumentere kravet ditt.

3. Be selger / utbygger om å utbedre først. Ingenting er bedre enn at selger rydder opp i saken og retter opp i feilen.

4. Bruk egen takstmann. En god takstmann er en nøkkel i saken. Hans vurdering blir ofte lagt til grunn av eierskifteforsikringen og av domstolen. Kontakt gjerne en advokat og spør om de vet om en god takstmann. 

5. Skriv opp hvor mange timer du bruker på saken. Ta vare på alle dokumenter i forbindelse med saken (kvitteringer etc). Skriftlig dokumentasjon er en viktig.

6. Er det noen feil og mangler du har oversett? Be takstmann være observant og se etter mulige feil du kan ha oversett.

7. Vær tålmodig. Slike prosesser kan ta mange måneder.

8. Send reklamasjon i brev innen 2 måneder etter at du oppdaget feilen / mangelen. Skriv gjerne en nøytral reklamasjon ("det er en mangel ved boligen"). Skriv hvor mye du antar dette vil koste, men ta forbehold om at det kan koste mer.

To gåde råd til sist:

9. Bruk advokat. Det lønner seg. Din villa-/innboforsikring dekker utgiftene. Ofte får advokaten fortgang i saken, særlig hvis det er en eierskifteforsikring på den andre siden.  

10. Send saken til Forliksrådet eller be en dommer avgjøre saken. Statistikk viser at ca 64% av boligklagene fører frem i retten.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut