Rettigheter etter boligkjøp

Rettigheter etter boligkjøp fra advokatHar eiendommen du har kjøpt en feil eller mangel, skal du alltid klage skriftlig til selgeren. Som kjøper av fast eiendom har du mange rettigheter, dersom det viser seg at det er feil ved bolig.

Dine krav/ rettigheter ved feil eller mangel ved bolig:

 • Holde tilbake penger
 • Be om retting av feil
 • Be om prisavslag
 • Kreve kjøpet hevet
 • Kreve erstatning
 • Sette frem krav ved forsinkelse
 • Oppfyllelse
 • Fremme reklamasjon/klage

Avhendingsloven sikrer rettighetene til kjøpere av fast eiendom. Avhendingsloven omfatter alle rettighetene du har i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom. Forbrukerrådet har laget en god oversikt over hvordan du skal forstå og tolkene de ulike punktene i avhendingsloven.

Klag så raskt du kan
Kjøper du fast eiendom kan du reklamere i fem år, men du må fremme klagen innen rimelig tid etter at du har oppdaget en feil eller mangel. Spør oss om dette.

Du bør ikke gjøre utbedringer og reparasjoner før du har reklamert. Da kan du miste rettighetene du har.

Med fast eiendom menes tomten / grunnen og det som er varig tilknyttet grunnen, som for eksempel enebolig, rekkehus, selveierleilighet, gårdsbruk, hytte eller lignende.

Krav til eiendommen
Eiendommen skal være i samsvar med det som er avtalt mellom selger og kjøper.

Det som er avtalt følger av muntlig og skriftlig informasjon gitt av selger, eller hans representant ved salget, også takst og tilstandsrapport. Dessuten er det viktig hvordan eiendommen fremsto på salgstidspunktet. I de tilfellene hvor prospekt, takst eller andre beskrivelser av eiendommen ikke gir noen særlig informasjon om eiendommens tilstand, har loven retningslinjer for hvilke krav som skal gjelde eiendommer generelt.

Du har krav på opplysninger
Selgeren av en eiendom har plikt til å opplyse om alt ved eiendommen som selgeren vet om, eller må kjenne til. Opplysningsplikten gjelder både boligen, tomtegrunnen og om eventuelle private eller offentlige planer i nabolaget.

Om du ikke får opplyst negative ting ved eiendommen, kan det bety at du har rett til å fremme et krav om mangel på grunn av feil ved boligen.

Det selgeren opplyser kjøperen om må være korrekt. Det hjelper ikke at selgeren påberoper seg å ha gitt dem i god tro, om opplysningene er faktisk feil.

Selgeren har også ansvar for opplysninger som gis av eiendomsmegler, opplysninger i takst, tilstandsrapport etc.

Solgt som den er
Ofte blir en eiendom solgt som den er. Kort sagt betyr det at det du ser er det du får.

At denne setningen står i salgsprospektet, betyr ikke at selgeren kan frasi seg ansvar fullstending.

Kjøperen kan alltid kreve erstatning for mangler som ikke er opplyst om.

Etter eiendommen er overtatt, bør kjøperen gå gjennom eiendommen for å se om den er i henhold til det som er avtalt. Mener du det er mangler eller feil ved eiendommen som ikke ble opplyst om må du klage til selgeren så raskt som mulig og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget feilen.

Kjøperen kan ikke hevde at det foreligger mangler dersom han kjente eller måtte kjenne til manglene da avtalen ble inngått.

Spør oss nå

 • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
 • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
 • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut