4 av 5 får medhold ved boligklager

Hvem vinner boligklagene?Hvem vinner ved boligklager? Har du reklamert på en mangel ved et boligkjøp? Statistikk fra Finansklagenemda (FinKN) viser at 4 av 5 vinner dersom eierskifteforsikringen først har avslått et krav. Som boligkjøper har du derfor gode rettigheter.

Har Protector eller andre forsikringer (NCL) ved eierskifte avslått ditt krav, bør du derfor søke advokathjelp til å klage boligsaken inn til Finansklagenemnda Eierskifte. Du kan klage på Protector.

Finansklagenemda Eierskifte behandler årlig flere hundre saker hvor eierskifteforsikringen har avslått et krav. I 4 av 5 saker vinner altså boligkjøper frem med sitt krav. Eierskifteforsikringen vil normalt følge avgjørelsen i Finansklagenemnda Eierskifte.

Du betaler heller ikke motpartens saksomkostninger om du taper, slik du ville gjort i en rettsak. Sånn sett er det en ressurseffektiv og god løsning for boligklager. Derfor vil det være lurt å bruke advokat på din rettshjelpsforsikring til å sende klagen. Vi sjekker om din forsikring kan dekke advokatutgifter uten kostnad for deg. Spør oss om dette.

Vi har bred erfaring fra dette området. Spør oss om råd i din sak uten kostnad.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut