Spørsmål og svar - 5 typiske svar fra advokaten om eiendom

Svar fra advokat om eiendom (feil og mangler)Spørsmål og svar: Svar fra advokat på spørsmål om eiendom. Vi har samlet enkle svar på spørsmål til advokat om bolig og eiendom. Spør oss gjerne om din sak.

Når er det en feil eller mangel ved boligen?

Boligen har en mangel dersom det er et avvik mellom det du har avtalt å få og det du har fått etter avtalen. I dag selges ofte en eiendom med en såkalt ”AS IS” klausul i kontrakten. Er eiendommen solgt ”AS IS” må boligen være vesentlig dårligere enn forventet for at en mangel skal foreligge. Det kan være en mangel dersom selger, megler eller takstmann har gitt uriktige opplysninger eller holdt tilbake viktige opplysninger om boligen.

Jeg er selger - hva gjør jeg hvis jeg får en reklamasjon / klage?

Har du eierskifteforsikring, send saken til forsikringen straks. Avklar alt med eierskifteforsikringen før du gjør noe.

Har du ikke forsikring, bør du straks ta kontakt med en boligadvokat (for eksempel BoligAdvokat.no). Som selger er det viktig å huske på at en reklamasjon som er for sent fremsatt kan avvises. Ikke diskuter reklamasjonens innhold med kjøper. Gjennom å diskutere, kan du også ende opp med et stort økonomisk ansvar som du ikke ville hatt dersom saken ble håndtert korrekt av en advokat. Som selger bør du derfor opptre svært varsomt dersom du skulle få en reklamasjon. Ikke forsøk å rydde opp før du har konferert med advokat.

Jeg er kjøper og skal reklamere.

Les mer her. Mange tror det holder å reklamere innen fem år etter overtagelse dersom man oppdager feil eller mangler ved et boligkjøp. Dette er feil.

Loven har to reklamasjonsfrister. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Men kjøper må reklamere ”innen rimelig tid” etter at man oppdaget eller burde ha oppdaget forholdet. Dette betyr at du må reklamere ikke senere enn to måneder etter at forholdet ble oppdaget.

Les mer om reklamasjon her og se mal for reklamasjon

Jeg har oppdaget feil og mangler ved ved badet...

Feil og mangler ved bad er en av de vanligste årsakene til reklamasjoner etter kjøp av bolig. Badet er et av boligens mest kostbare rom og feil ved badet kan bety store skader. Oppdager du feil ved bad som er yngre enn 20 år vil dette ofte være en mangel som kan gi krav på prisavslag / erstatning. Typiske feil ved bad er lekkasjer, feil ved membran, manglende fall mot sluk. Nyere bad skal følge våtromsnormen og gjør det ikke det kan det være en mangel.

Dersom det er opplyst om nytt bad og det viser seg at sluk, rør likevel er gammelt kan dette være grunn for reklamasjon og prisavslag / erstatning.

Boligen er mindre enn hva jeg fikk vite ved salget – er dette en mangel? (Arealsvikt / arealavvik)

Ja. Takstmannens mål på en eiendom kan ofte oppgis å være feil av endel slurvete takstmenn. En typisk problemstilling er at arealer som ikke er p-rom eller boareal, likevel er angitt som det. Areal og pris henger ofte sammen. Er det avvik mellom det du har fått opplyst og det du faktisk har fått, vil det kunne være en mangel. 

Det er fukt i kjeller som skyldes dårlig drenering.

Feil ved dreneringen rundt boliger er en av de vanligste og dyreste feilene som oppdages etter kjøp av brukt bolig. En drenering skal normalt vare i 30 – 40 år, men ofte ser man at feil som ble gjort fører til fukt på grunnmur som igjen gir seg utslag i fukt i kjeller som  sopp og råte. Når skadene oppdages må kjøper ofte ut med store kostnader til drenering og fjerning av sopp og råte.

Har du et spørsmål om din eiendom? Spør oss nå.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut