Hva er vesentlig dårligere stand? Vesentleg ringare stand etter avhendingsloven

Vesentlig dårligere stand huskjøpHva er vesentlig dårligere stand? Eller vesentleg ringare stand, som det heter i avhendingsloven § 3-9, 2. pkt. I forbindelse med boligkjøp er det et vilkår etter avhendingsloven § 3-9, 2. pkt. Hvis selger verken har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger kjøper hadde grunn til å regne med å få ved kjøpet, kan boligen fremdeles ha mangel.

Vilkåret er at eiendommen er i ”vesentleg ringare stand” enn kjøper kunne regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Les alt om avhendingsloven.

Det finnes ingen klar definisjon av hva som skal til for at boligen er i ”vesentlig dårligere stand”, men gjennom rettspraksis har det dannet seg et mønster som tyder på at hvis utbedringskostnadene nærmer seg 5-6 prosent av kjøpesummen, er dette et godt argument for at boligen er i vesentlig dårligere stand.

Men dette er bare ett av flere momenter i en helhetsvurdering. Som det står i avhl. § 3-9, avhenger vurderingen av kjøpesummen og forholdene ellers. Blant annet spiller eiendommens alder inn. Levetidsbetraktninger må tas med i vurderingen.

Du kan ikke regne med å få erstattet et eldre bad med et splitter nytt. Derfor må standardheving trekkes fra før man foretar vesentlighetsvurderingen opp mot kjøpesum og forholdene ellers.

Spør BoligAdvokat gratis om din sak faller inn under begrepet vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente.

 

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut