Hva bør du gjøre ved mugg- og råteskader på boligen?

Advokat om fukt, råte og mugg skadeMugg og råteskader på boliger er et vanlig problem i Norge. Skulle du ha mistanker og mugg og råteskader på din bolig, er det viktig at du snarest kontakter fagkyndige, slik at man få kartlagt hvem som skal ha det økonomiske ansvaret for utbedringer.

Mange forsikringer dekker ikke muggskader, og det er derfor ekstra viktig at man får klarlagt hvem som skal være ansvarlig for utgiftene, da det ofte kan være snakk om store summer.

Skulle du oppdage mugg eller råteskader er det viktig å reklamere skriftlig til alle aktuelle ansvarlige, som selger og forsikringsselskap.  Det er viktig at du reklamerer så raskt som mulig etter at du får mistanke om mugg eller råte, da det finnes visse frister for reklamasjon.

Selger vil ikke være ansvarlig for alle slike mangler, da fuktskadene kan være en mangel som har vært skjult også for selger. Relevante momenter i vurderingen av ansvarsforholdet vil være utbedringskostnadene vurdert opp mot kjøpesummen, om boligen er i vesentlig dårligere stand enn man hadde grunn til å regne med ut i fra kjøpesummen, om skadene var kjent for selger og om han har gitt mangelfulle opplysninger.

Kjennetegn på mugg og råteskader kan være lukt, eller at man opplever ubehag som trøtthet, hodepine, astma eller allergi.

Spør gjerne BoligAdvokat om mugg, sopp og råte skader.

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut