Feil og mangler

Feil og mangler ved bolig: En enkel veiledning.

Feil og mangler svar fra bolig advokatHvem er ansvarlig for skjulte feil og mangler? Selger du boligen din, er det kjøper som overtar risiko for boligens feil og mangler. Men ofte er det deg som selger som har ansvaret. Lov om avhending av eiendom er ikke lett å forstå, så kyndig hjelp fra en boligadvokat kan være greit.

Les mer »
 

Skjulte feil og mangler på 1 av 4 norske boliger

BoligAdvokat skjulte feil og manglerI følge forsikringsselskapene oppstår det konflikter etter hele 25% av alle boligsalg. Bad, vann og skade ved fukt er gjengangeren i forhold til hva det klages over. Undersøkelser viser at domstolene lytter til de misfornøyde boligkjøperne i slike saker. Mange av rettssakene ender med at klageren får medhold.

Les mer »
 

4 av 5 får medhold ved boligklager

Hvem vinner boligklagene?Hvem vinner ved boligklager? Har du reklamert på en mangel ved et boligkjøp? Statistikk fra Finansklagenemda (FinKN) viser at 4 av 5 vinner dersom eierskifteforsikringen først har avslått et krav. Som boligkjøper har du derfor gode rettigheter.

Les mer »
 

Spørsmål og svar - 5 typiske svar fra advokaten om eiendom

Svar fra advokat om eiendom (feil og mangler)Spørsmål og svar: Svar fra advokat på spørsmål om eiendom. Vi har samlet enkle svar på spørsmål til advokat om bolig og eiendom. Spør oss gjerne om din sak.

Les mer »
 

Problemer med kjeller? Fukt, drenering og mugg? Her er BoligAdvokat.no sine råd.

Kjeller, fukt, mugg, dreneringEr du på visning bør du sjekke kjelleren nøye for fukt, råte og mugg. Er dreneringen god nok? Er det krypkjeller med lekkasjer? Har du kjøpt bolig med disse problemene, les mer om hva du kan gjøre.

Les mer »
 

Rettigheter etter boligkjøp

Rettigheter etter boligkjøp fra advokatHar eiendommen du har kjøpt en feil eller mangel, skal du alltid klage skriftlig til selgeren. Som kjøper av fast eiendom har du mange rettigheter, dersom det viser seg at det er feil ved bolig.

Les mer »
 

Fuktproblemer i hus er reklamasjonsgrunn ved boligkjøp

Fuktskader i hus på badFukt og fuktskader i boligen er like farlig for helsen som passiv røyking. Fuktskader i hus er derfor en klar reklamasjonsgrunn ved boligkjøp. Har du oppdaget fukt i ditt nyinnkjøpte hus, bør du derfor sende brev med klage til selgeren eller hans eierskifteforsikring.

Les mer »
 

Manglende opplysninger fra selger

Manglende opplysninger fra selgerHar du fått manglende opplysninger fra selger? Manglende opplysninger reguleres av avhendingsloven § 3-7. Dette omfatter de tilfeller der selger ikke har opplyst om forhold som kjøper burde fått vite. Ofte er dette da negative opplysninger om ufordelaktige forhold ved boligen.

Les mer »
 

Er kjellerstuen lovlig?

Er kjellerstuen ulovlig? P-romI norske hjem er det mange kjellerstuer. Mange tilfredsstiller ikke kravene som settes til rom med varig opphold (p-rom). Hva er kravet for p-rom? Hva gjør du hvis du har kjøpt en ulovlig kjellerstue?

Les mer »
 

Megleren har gjort en feil - hva gjør jeg?

Du har kjøpt en bolig, men lurer på om megleren har gjort en feil. Har du et krav mot megleren? Hvilke krav kan man rette mot megleren? Et godt råd er å be om skriftlig informasjon fra megleren og lese alle papirer grundig. Blir megleren ansvarlig hvis han gjør en feil?

Les mer »
 

Hva er en vesentlig mangel ved boligkjøp?

En vesentlig mangel ved et boligkjøp, kan man alltid klage på. Da bør man sende en reklamasjon hvor man beskriver feilen eller mangelen til selger. Men hva innebærer en vesentlig mangel? Blant annet boligens alder, hva som står i salgsdokumentene og selgerens skyld vil virke inn på om mangelen er vesentlig. Les mer om hva lov om avhending (§ 3-9) sier.

Les mer »
 

Dine krav ved mangler på håndverkertjenester

Slik klager du på en mangel ved en tjeneste som en håndverker har levert (snekker, tømrer, elektiker, rørlegger, maler etc). Dersom det foreligger en feil eller mangel må du reklamere så fort som mulig. Du har gode rettigheter ved dårlig utført håndverk.

Les mer »
 

Borettslagets plikter og ansvar for vedlikehold

Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. Borettsloven gir retningslinjer for hva som er borettslagets ansvar og plikter – og hva som er dine rettigheter. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom/areal som hører boligen til, i forsvarlig stand.

Les mer »
 

Hva bør du gjøre ved mugg- og råteskader på boligen?

Advokat om fukt, råte og mugg skadeMugg og råteskader på boliger er et vanlig problem i Norge. Skulle du ha mistanker og mugg og råteskader på din bolig, er det viktig at du snarest kontakter fagkyndige, slik at man få kartlagt hvem som skal ha det økonomiske ansvaret for utbedringer.

Les mer »
 

Boligkjøpere vinner i retten

Dersom du oppdager feil og mangler på en bolig bør du vurdere å reklamere eller klage. Undersøkelser viser at over 60 % vinner frem med hele eller deler av kravet sitt. 15-20 % av alle som kjøper bolig finner feil og mangler ved sin nyinnkjøpte bolig. Noen klager til selger, noen til eierskifteforsikringen og andre må gå helt til domstolen med sitt krav.

Les mer »
 

Hva er en mangel?

Hvem er ansvarlig for feil og mangler ved en bolig? Ofte vil selger av huset være ansvarlig for feil eller mangler som oppdages etter overtakelse. En bolig har en mangel dersom den ikke er i samsvar med avtalen mellom kjøper og selger. Hva med uriktige opplysninger?

Les mer »
 

Hvem er ansvarlig for feil / mangler ved boligkjøp?

Selger kan være ansvarlig for feil eller mangler som oppdages etter overtakelse. Ofte kan vanlige feil og mangler være fukt på bad, sopp, mugg, råte, radon, feil på el-anlegg eller andre feil og mangler. Har selger gitt uriktige opplysninger før avtalen ble inngått?

Les mer »
 

Hva er vesentlig dårligere stand? Vesentleg ringare stand etter avhendingsloven

Vesentlig dårligere stand huskjøpHva er vesentlig dårligere stand? Eller vesentleg ringare stand, som det heter i avhendingsloven § 3-9, 2. pkt. I forbindelse med boligkjøp er det et vilkår etter avhendingsloven § 3-9, 2. pkt. Hvis selger verken har holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger kjøper hadde grunn til å regne med å få ved kjøpet, kan boligen fremdeles ha mangel.

Les mer »
 

Heving av boligkjøp

Heving av boligkjøpÅ få hevet et boligkjøp er vanligvis svært vanskelig. Heving kan kun skje når mangelen innebærer et vesentlig avtalebrudd. Det er lettere å få gjennomslag for retting av feil og mangler, prisavslag eller erstatning.

Les mer »
 

Uriktige / manglende opplysninger gitt av takstmann

Urikrige opplysninger fra takstmannVed kjøp av brukt bolig benyttes det ofte en takstmann til å taksere eiendommen. En kjøper legger ofte stor vekt på takstrapporten om boligen. Etter avhendingslova er en selger i utgangspunktet ansvarlig for mangelfulle / uriktige opplysninger om boligen som er gitt ved kjøpet. Kan selger bli ansvarlig for uriktige opplysninger i taksten om areal? Eller er takstmannen selv ansvarlig? 

Les mer »
 

Ti råd ved skjulte feil og mangler

Ti råd ved skulte feil og manglerTi råd når du har kjøpt bolig og skal klage eller reklamere.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut