Eierskifte-forsikring

Hva er eierskifteforsikring?

Eierskifteforsikring - hva er det?Må man forvente at en bolig har noen små feil og mangler? Ja, men ikke vesentlige feil og mangler. Disse kan være dekket av eierskifteforsikringen. Du som kjøper kan altså sende krav om erstatning til eierskifteforsikringen. Er det eierskifteforsikring involvert i en sak, bør du vurdere å bruke advokat enten du er kjøper eller selger.

Les mer »
 

Hva er eierskifteforsikring og hva dekker den?

Eierskifteforsikring og dekkerDe fleste kjøper eierskifteforsikring ved salg av bolig i dag. Den dekker selgers mulige ansvar for erstatning eller prisavslag etter avhendingsloven. Kjøper kan dermed kreve eierskifteforsikringen for feil og mangler ved huset. Får du avslag fra eierskifteforsikringen, spør oss om avslaget er riktig.

Les mer »
 

Krav mot Protector og Norwegian Claims Link

Eierskifteforsikring ProtectorEierskifteforsikringene gir seg ikke uten en kamp. Det kan være vanskelig å nå frem med kravet sitt mot Protector. Mange uheldige boligkjøpere opplever å jobbe mot et stort system som bare pålegger mest mulig dokumentasjonsbyrde på en boligkjøper. Bør du slå deg til ro med at Protector eller NCL nekter å utbetale?

Les mer »
 

Flere boligsalg havner i retten

Boligsalg i rettenNår det oppstår konflikter ved boligsalg, går det ofte en kule varmt. Advokatene opplever at flere tvister om boligkjøp havner i retten i dag enn tidligere. Dessverre er forsikringsselskap en krevende motpart for mange kjøpere.

Les mer »
 

Eierskifteforsikring og andre forsikringer

Eierskifte forsikring og andre forsikringer: Hva er forskjellen?Eierskifteforsikring er en ansvarsforsikring for boligselgere. De tilbys av flere selskaper, blant de største er Protector. De selges gjennom megler i forbindelse med salgsoppdraget. Premien regnes i promille av salgssummen. Hva er forskjellen på eierskifteforsikring og andre forsikringer?

Les mer »
 

Eierskifteforsikring: Bra for selger, vanskeligere for kjøper

Eierskifteforsikring - bra eller dårlig?Eierskifteforsikringer skal sikre boligselger mot de økonomiske krav som kan oppstå etter at boligen er solgt. Men for deg som kjøper, kan det være en ulempe.

Les mer »
 

1 av 2 klagere får erstatning på eierskifteforsikring

Bilde eierskifteforsikringEierskifteforsikringsselskapet Protector og skadeoppgjørsselskapet Norwegian Claims Link (som utbetaler erstatninger på vegne av Anticimex, Amtrust og Inter Hannover) fikk inn til sammen 8712 skadesaker / klager fra boligkjøpere i Norge i 2010. Godt under halvparten av klagene får medhold.

Les mer »
 

Fakta om erstatning ved boligkjøp

Fakta om erstatning ved boligkjøpRundt 20 prosent av dem som kjøper bolig i Oslo har behov for advokathjelp på grunn av mangler ved boligen. Det er flest klager på eneboliger (35 %), og færrest klager på borettslagsleiligheter (15 %). Hva kan du kreve i erstatning? Få gode råd ved boligkjøp her.

Les mer »
 

Får årlig rundt 4000 klager på bolig

Eierskifteforsikringsselskapet Protector får årlig rundt 4000 klager fra boligkjøpere som harde har kjøpt bolig med uriktige eller manglende opplysning. Du kan få din klage behandlet i Forsikringsklagenemnda (FinKn.no). Hvert år blir det meldt inn mange hundre eierskifteklager. Klager ved boligkjøp har gode odds.

Les mer »
 

Spør oss nå

  • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
  • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
  • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut